Başkanlık Sistemi Çare Olabilir Mi? – Fevzi Demir

Son zamanlarda ortaya atılan “başkanlık sistemi” acaba ülke sorunlarının çözümünde çare olabilir mi? Gerçi AK Partinin önerdiği “partili cumhurbaşkanı” modelinin “kuvvetler ayrılığını” değil, “kuvvetler birliğini” öngören ve tek adam elinde toplayan “başkanlık sistemi” ile ABD başkanlık sistemi arasında çok büyük farklar vardır. SHUGART’ın sınıflandırmasından yola çıkılacak olursa, AK Partinin önerisi daha çok bugün baskıcı bir otoriter sistemle yönetilen
Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan ve Ukrayna gibi “başkancı-parlamenter sistemlere” benzemektedir. Ancak biz, kamuoyunda sürekli gündemde olan ABD sisteminin ülkeyi nerelere götüreceği ve ülke sorunlarının çözü-
münde ne derece işe yarayacağı konusunda bile kuşkular taşıyoruz. Çünkü, ABD başkanlık sistemi “sert” bir “kuvvetler ayrılığına” dayanırken, bizde halen AK Parti tarafından önerilen “başkancı-parlamenter sistem”, mevcut Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu ile gerekli olan Yargı Bağımsızlığı konusundaki eksiklikler göz önüne alındığında, sistemin “sert” bir “kuvvetler birliğine” dönüşmesi kaçınılmaz olabilecektir. Continue reading “Başkanlık Sistemi Çare Olabilir Mi? – Fevzi Demir”

Elmi nəzəriyə və həqiqət

Bəzən hansısa bir elmi nəzəriyyə ilə bağlı, əsasən də Evolusiya ilə bağlı belə bir fikirlər səslənir “Həqiqət deyil, sadəcə nəzəriyyədir” Bu tərz fikirlər elmi nəzəriyyənin mahiyyətinin doğru anlaşılmamasından qaynaqlanır və sanki nəzəriyyənin elmdəki statusunu zəiflətməyə yönəlir. Continue reading “Elmi nəzəriyə və həqiqət”

Hər şey insanın öz əlindədirmi ?

Azərbaycan dilində yazılmış və insan sözü ilə başlayan fikirlər oxunarkən və yazılarkən bir məqam unudulmamalıdır ki, “İnsan” dedikdə əslində azərbaycanlı nəzərdə tutulur. Müəllifin danışdığı dil və o dilin yayıldığı arealın gerçəklikləri istər-istəməz “insan” deyərkən daha çox azərbaycanlını nəzərdə tutur.  Odur ki, “hər şey insanın öz əlindədirmi” cümləsinə həm də, “hər şey azərbaycanlının öz əlindədirmi” kimi də nəzərdən keçirmək olar.  Bu suala cavab verməzdən öncə isə başqa amillərə göz atmaq  lazımdır. Continue reading “Hər şey insanın öz əlindədirmi ?”

Zaur Baxşəliyev və Bəxtiyar Vahabzadə təsdiqləyici-meyar kimi

Dəyərlərin meyarı nədir ? Cəmiyyətin və fərdin sahib olduğu dəyərlər hansı meyarlar əsasında belə demək mümkünsə legitim olur ya da daha sadə dillə desək, dəyərləri dəyərli edən nədir ? Bəs yaxşı dəyərlərin meyarı həmin dəyərlərə dəyər qatırmı ? Məsələn Nitşe öz müasirlərinin dəyərlərinin əsasında xristianlığın və xristian tanrısının olduğunu düşünürdü. Onun “Tanrı öldü” ifadəsi, dəyərlərin bir meyarı qalmadı, artıq bu dəyərlər dəyərli deyil, fikrinin başqa bir formada dilə gətirilməsi idi. Nitşe üçün Avropa əxlaqının əsasında “Tanrı” ideyası dururdu və buna görə də, dəyərləri birbaşa kökündən sarsıtmaq üçün Xristianlığa savaş elan etmişdi.

Continue reading “Zaur Baxşəliyev və Bəxtiyar Vahabzadə təsdiqləyici-meyar kimi”

Özümə bildirməyə borc bildiyim açıqlama

Öz yazısı ilə mənə idea verən Orxan Günəşə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim keçmişim islamla sıx bağlı olub və onun hökmlərinin açıqlamasını elə islamçıların öz dillindəndə eşitmişəm. Məndə, uşaqlağımda anlamadığım yalnız indi dərk etdiyimi hisslər oyanırdı ki, bu hisslərdə islamçıların verdiyi cavablardan doğan paradoksların təsirindən yaranırdı. Bu yazı ilə mən öz qohumlarımı və dostlarımı islamı tərk etməyimdə narahat olan və sadəcə məni sevdiyiklərinə görə öz aləmlərindəki haqq yoluna dəvət edən müsəlman dostları və birdə sadəcə insanları aydınlatmaq istəyirəm. Continue reading “Özümə bildirməyə borc bildiyim açıqlama”

Saxta bazis və saxta üstqurum

Yəqin ki, bir cəmiyyəti anlamağın ən yaxşı yollarından biri də o cəmiyyətdə yaşayan insanların hansı işlərdə çalışdığını və ya o cəmiyyətdə hansı işlərə daha çox tələbatın olduğunu bilməkdir.  Əvvəllər iş axtarmaq üçün tez-tez iş elanlarına baxırdım, iş tapmayacağımı anlayandan sonra isə camaat nə işlərlə məşğul olur deyə iş elanlarına baxmağa davam elədim. Ən çox iş elanı nəyinsə satılması ilə bağlı idi.  Satış təmsilçisi, satışın təşkili, satış meneceri, reklam mütəxəssisi, marketinq və.s  Demək kapitalizm təkcə qaba forması ilə yox, həm də bəzəkli siması ilə artıq ölkəmizdədir. Continue reading “Saxta bazis və saxta üstqurum”

Təsadüfi və zəruri hadisələr.

İndiyə qədər dəfələrlə müxtəlif insanlar tərəfindən “Təsadüf deyə bir şey yoxdur, hər şey zərurətdir, çünki hər şeyin səbəbi var” və.s bu kimi sözlər eşitmişəm. Ölkəmizdə təhsil səviyyəsinin aşağı olması bir tərəfə, dilimizdə çoxlu alınma sözlərin olmasının da səbəbindən insanlar danışdığının yarısını anlamır. (bax: Azərbaycanca düşünmək) Gündəlik nitqi anlamaq olar, o qədər də mürəkkəb deyil, ancaq yazıya keçəndə, artıq vəziyyət dəyişir və oxuduğumuz bir çox sözləri daha dəqiq desək anlayışları anlamırıq. Təsadüf və zərurətdə bu qəbildən olan sözlərdəndir. Continue reading “Təsadüfi və zəruri hadisələr.”