Summary of Tractatus – Early Wittgenstein

The determination of philosophy has always been controversial. Is it really that philosophy is able to solve its problems willfully by its methods itself? Does philosophy answer the asked questions? According to the widespread opinion, the task of philosophy is to ask questions, not to answer them. The philosophy was forced to change its problematic every time. During centuries, the questions which philosophy dealt with were not asked by philosophy itself. Continue reading “Summary of Tractatus – Early Wittgenstein”

Advertisements

Nə üçün İrandan qorxmalıyıq?

 

shiite-muslim-woman-marches-men-who-are-bleeding-after-tapping-their-foreheads-razors-during.jpg
Ashura 2013: Shia Muslims Practise Ritual Self-Flagellation in Muharram

Son vaxtlar Facebookda paylaşılan İranla bağlı xəbərlərin altında mütləq İranı müdafiə edən adamlar qarşıma çıxır. Bu xəbərin İran lehinə ya əleyhinə olmasından asılı olmayaraq İranı müdafiə edən şərhkər yazırlar sanki, hamısı bir yerdən idarə olunurmuş kimi, bu adamların İranı müdafiə etmə metodları tamamilə eynidir. Üç fərqli üsul seçilir ya İranı dəstəkləyən bəzən yalan bəzən doğru bir bilgi paylaşılır ya Azərbaycandakı hazırkı, bərbad sosial-iqtisadi (əsasən siyasi yox) vəziyyət yada salınaraq İrandakı vəziyyətin necə yaxşı olduğunu göstərərək və nəhayət nə əcəbsə Türkiyəyə qarşı nifrət dolu qarayaxmalar ən yaxşı halda tənqidlər vasitəsilə İran atəşli şəkildə müdafiə olunur. Şiəliyin isə birləşdirici alət olduğunu deməyimə heç ehtiyac da yoxdur. Şiəlik təbii ki, hər zaman vurğulanır. İnsanların dini duyğularının istismarı İranpərəstlərin ənənəvi peşəsidir. Continue reading “Nə üçün İrandan qorxmalıyıq?”

Research Methods of democratization

This essay is attempt to examine and compare schools of empirical democracy research which are written in Michael Coppedge’s book “Democratization and Research methods”

Coppedge in his book analyses four distinct methods that democratization is studied through and evaluates their strengths and weaknesses. When he analyses the methods he also gives examples for each method to distinguish them by their key features. Such as thickness and thinness, eligibility for inferences, the probability to create integrated theories etc.

In this essay, I will analyze all four empirical methods and I will discuss which of them is more suitable for studying democratization process. Continue reading “Research Methods of democratization”

Human Nature and Society

Introduction
Why is it important to define human nature? Do the basic elements of human nature affect the society? Many thinkers see humans as a cornerstone of society when they construct their thesis on society. This suggests that as a cornerstone of society human nature does indeed influence the structure and character of a society. At the same time, this stance helps to understand the ratio between the human influence and the influence of the random historical and natural events on society. On the other hand, a society itself may change human nature. However, it must be clarified whether it changes both the basis of human nature or its shape? Continue reading “Human Nature and Society”

Başkanlık Sistemi Çare Olabilir Mi? – Fevzi Demir

Son zamanlarda ortaya atılan “başkanlık sistemi” acaba ülke sorunlarının çözümünde çare olabilir mi? Gerçi AK Partinin önerdiği “partili cumhurbaşkanı” modelinin “kuvvetler ayrılığını” değil, “kuvvetler birliğini” öngören ve tek adam elinde toplayan “başkanlık sistemi” ile ABD başkanlık sistemi arasında çok büyük farklar vardır. SHUGART’ın sınıflandırmasından yola çıkılacak olursa, AK Partinin önerisi daha çok bugün baskıcı bir otoriter sistemle yönetilen
Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan ve Ukrayna gibi “başkancı-parlamenter sistemlere” benzemektedir. Ancak biz, kamuoyunda sürekli gündemde olan ABD sisteminin ülkeyi nerelere götüreceği ve ülke sorunlarının çözü-
münde ne derece işe yarayacağı konusunda bile kuşkular taşıyoruz. Çünkü, ABD başkanlık sistemi “sert” bir “kuvvetler ayrılığına” dayanırken, bizde halen AK Parti tarafından önerilen “başkancı-parlamenter sistem”, mevcut Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu ile gerekli olan Yargı Bağımsızlığı konusundaki eksiklikler göz önüne alındığında, sistemin “sert” bir “kuvvetler birliğine” dönüşmesi kaçınılmaz olabilecektir. Continue reading “Başkanlık Sistemi Çare Olabilir Mi? – Fevzi Demir”

Elmi nəzəriyə və həqiqət

Bəzən hansısa bir elmi nəzəriyyə ilə bağlı, əsasən də Evolusiya ilə bağlı belə bir fikirlər səslənir “Həqiqət deyil, sadəcə nəzəriyyədir” Bu tərz fikirlər elmi nəzəriyyənin mahiyyətinin doğru anlaşılmamasından qaynaqlanır və sanki nəzəriyyənin elmdəki statusunu zəiflətməyə yönəlir. Continue reading “Elmi nəzəriyə və həqiqət”

Hər şey insanın öz əlindədirmi ?

Azərbaycan dilində yazılmış və insan sözü ilə başlayan fikirlər oxunarkən və yazılarkən bir məqam unudulmamalıdır ki, “İnsan” dedikdə əslində azərbaycanlı nəzərdə tutulur. Müəllifin danışdığı dil və o dilin yayıldığı arealın gerçəklikləri istər-istəməz “insan” deyərkən daha çox azərbaycanlını nəzərdə tutur.  Odur ki, “hər şey insanın öz əlindədirmi” cümləsinə həm də, “hər şey azərbaycanlının öz əlindədirmi” kimi də nəzərdən keçirmək olar.  Bu suala cavab verməzdən öncə isə başqa amillərə göz atmaq  lazımdır. Continue reading “Hər şey insanın öz əlindədirmi ?”